Ամառային առաջադրանքներ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ (օգոստոս)

Ես և շրջակա աշխարհը
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 4-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 732 8738 3825
  Passcode: r30qS6
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 5-ին, ժամը 16։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 5-ին, ժամը 17։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Ես և շրջակա աշխարհը
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 5-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 710 4021 7295
  Passcode: i8wqz9
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 6-ին, ժամը 16։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 6-ին, ժամը 17։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Ես և շրջակա աշխարհը
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 7-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 745 8123 7006
  Passcode: mgF2MR
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 8-ին, ժամը 16։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 8-ին, ժամը 17։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 4-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 842 9373 0154
  Passcode: 9ZNMps
Բնագիտություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 6-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 860 5654 6088
  Passcode: 2020
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 6-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 715 5378 7622
  Passcode: 0P8mYP
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 4-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 851 7265 5594
  Passcode: 7x7tnu
Բնագիտություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 6-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 796 2103 2752
  Passcode: 8Skf2k
Աշխարհագրություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 6-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 835 5135 6621
  Passcode: 2020
Քիմիա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 4-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 781 5361 0108
  Passcode: 9nrnT2
Ֆիզիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 5-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 725 7478 0167
  Passcode: 9QajR1
Կենսաբանություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 5-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 737 9899 9355
  Passcode: 3wvtvZ
Աշխարհագրություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 7-ին, ժամը 10։00` այստեղ
  Meeting ID: 830 5389 6260
  Passcode: 2020
Կենսաբանություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 5-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 716 5951 5917
  Passcode: 0CnZMH
Ֆիզիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 5-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 767 1349 9876
  Passcode: 6FuW8g
Քիմիա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 6-ին, ժամը 11։00-ի` այստեղ
  Meeting ID: 844 3602 5835
  Passcode: 1LwtnJ
Հայոց լեզու
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 6-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 793 0455 3125
  Passcode: 9DBygT
Հայ գրականություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 6-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 793 0455 3125
  Passcode: 9DBygT
Աշխարհագրություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 7-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 873 5408 3726
  Passcode: 2020
Համաշխարհային պատմություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 7-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 885 7484 0085
  Passcode: 735579
Ես և շրջակա աշխարհը
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 10-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 781 5257 4757
  Passcode: 6kwVRi
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 10-ին, ժամը 14։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 10-ին, ժամը 15։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Ես և շրջակա աշխարհը
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 11-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 749 2589 4682
  Passcode: MXxj5k
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 12-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 12-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Ես և շրջակա աշխարհը
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 14-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 791 4312 1258
  Passcode: z8UhZv
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 14-ին, ժամը 14։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 14-ին, ժամը 15։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Բնագիտություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 13-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 860 5654 6088
  Passcode: 2020
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 13-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 825 0715 3122
  Passcode: 1LFq2j
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 15-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 823 0645 2307
  Passcode: 5W7p5s
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 10-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 634 636 3126
  Passcode: 55 66 77
Բնագիտություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 10-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 769 4930 4730
  Passcode: 9pwq2z
Համաշխարհային պատմություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 11-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 712 1607 5532
  Passcode: 4pmtxG
Բնագիտություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 13-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 781 4478 0110
  Passcode: 2E2iUT
Աշխարհագրություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 13-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 835 5135 6621
  Passcode: 2020
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 14-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 634 636 3126
  Passcode: 55 66 77
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 15-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 894 1965 4180
  Passcode: 4Bs3mz
Կենսաբանություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 10-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 787 2845 5592
  Passcode: 2zDuuw
Հայոց լեզու
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 10-ին, ժամը 12-ին` այստեղ
  Meeting ID: 634 636 3126
  Passcode: 55 66 77
Գրականություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 10-ին, ժամը 13-ին` այստեղ
  Meeting ID: 634 636 3126
  Passcode: 55 66 77
Քիմիա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 11-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 796 8080 0086
  Passcode: 8R81FA
Համաշխարհային պատմություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 11-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 753 2369 6346
  Passcode: 0dUeTM
Ֆիզիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 12-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 759 3997 1963
  Passcode: 7fFdB4
Կենսաբանություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 13-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 729 0468 8112
  Passcode: 7e72jP
Աշխարհագրություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 14-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 830 5389 6260
  Passcode: 2020
Հայոց լեզու
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 14-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 634 636 3126
  Passcode: 55 66 77
Գրականություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 14-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 634 636 3126
  Passcode: 55 66 77
Կենսաբանություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 11-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 779 6053 4286
  Passcode: 9BN48R
Ֆիզիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 12-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 799 7093 6014
  Passcode: 6byza6
Քիմիա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 13-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 796 8080 0086
  Passcode: 8R81FA
Հայոց լեզու
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 13-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 834 2975 1039
  Passcode: 0RKPCm
Հայ գրականություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 13-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 834 2975 1039
  Passcode: 0RKPCm
Կենսաբանություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 14-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 722 0004 9841
  Passcode: 8faUYK
Աշխարհագրություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 14-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 873 5408 3726
  Passcode: 2020
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 17-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 17-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Ես և շրջակա աշխարհը
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 19-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 720 7604 0067
  Passcode: EYZW3h
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 19-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 19-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Ես և շրջակա աշխարհը
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 20-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 765 0615 4527
  Passcode: VSu6kV
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 19-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 19-ին, ժամը 14։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 843 651 5084
  Passcode: 271743
Ես և շրջակա աշխարհը
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 21-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 749 6331 8649
  Passcode: nM052W
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 18-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 823 0645 2307
  Passcode: 5W7p5s
Բնագիտություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 20-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 860 5654 6088
  Passcode: 2020
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 20-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 825 0715 3122
  Passcode: 1LFq2j
Մայրենի
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 17-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 634 636 3126
  Passcode: 55 66 77
Մաթեմատիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 18-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 894 1965 4180
  Passcode: 4Bs3mz
Աշխարհագրություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 20-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 835 5135 6621
  Passcode: 2020
Ֆիզիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 17-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 715 4638 5031
  Passcode: 8dTjsc
Հայոց լեզու
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 17-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 634 636 3126
  Passcode: 55 66 77
Գրականություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 17-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 634 636 3126
  Passcode: 55 66 77
Քիմիա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 18-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 796 8080 0086
  Passcode: 8R81FA
Համաշխարհային պատմություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 18-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 799 1248 2391
  Passcode: 7fL6ZL
Ֆիզիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 19-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 715 4638 5031
  Passcode: 8dTjsc
Գրականություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 20-ին, ժամը 10։30-ին` այստեղ
  Meeting ID: 634 636 3126
  Passcode: 55 66 77
Աշխարհագրություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 21-ին, ժամը 10։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 830 5389 6260
  Passcode: 2020
Ֆիզիկա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 19-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 754 5500 2500
  Passcode: 1RfZ86
Քիմիա
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 20-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 734 2082 0798
  Passcode: 6NUxnn
Հայոց լեզու
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ` այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 20-ին, ժամը 12։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 834 2975 1039
  Passcode: 0RKPCm
Հայ գրականություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 20-ին, ժամը 13։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 834 2975 1039
  Passcode: 0RKPCm
Աշխարհագրություն
 • Առաջադրանքներին ծանոթանալ՝ այստեղ
 • Տեսահանդիպմանը մասնակցել օգոստոսի 21-ին, ժամը 11։00-ին` այստեղ
  Meeting ID: 873 5408 3726
  Passcode: 2020